بییشتر دوست دارید کدام مطالب در سایت گذاشته شود؟
(56%) 14
انیمیشن سینمایی دوبله فارسی
(12%) 3
انیمیشن سینمایی زبان اصلی
(16%) 4
انیمیشن سریالی دوبله فارسی
(12%) 3
انیمیشن سریالی زبان اصلی
(4%) 1
برایم اهمیتی ندارد

تعداد شرکت کنندگان : 25