بییشتر دوست دارید کدام مطالب در سایت گذاشته شود؟
(41.66%) 30
انیمیشن سینمایی دوبله فارسی
(19.44%) 14
انیمیشن سینمایی زبان اصلی
(19.44%) 14
انیمیشن سریالی دوبله فارسی
(12.5%) 9
انیمیشن سریالی زبان اصلی
(6.944%) 5
برایم اهمیتی ندارد

تعداد شرکت کنندگان : 72