بییشتر دوست دارید کدام مطالب در سایت گذاشته شود؟
(42.64%) 29
انیمیشن سینمایی دوبله فارسی
(19.11%) 13
انیمیشن سینمایی زبان اصلی
(19.11%) 13
انیمیشن سریالی دوبله فارسی
(11.76%) 8
انیمیشن سریالی زبان اصلی
(7.352%) 5
برایم اهمیتی ندارد

تعداد شرکت کنندگان : 68