بییشتر دوست دارید کدام مطالب در سایت گذاشته شود؟
(42.42%) 28
انیمیشن سینمایی دوبله فارسی
(19.69%) 13
انیمیشن سینمایی زبان اصلی
(19.69%) 13
انیمیشن سریالی دوبله فارسی
(12.12%) 8
انیمیشن سریالی زبان اصلی
(6.060%) 4
برایم اهمیتی ندارد

تعداد شرکت کنندگان : 66