بییشتر دوست دارید کدام مطالب در سایت گذاشته شود؟
(53.84%) 7
انیمیشن سینمایی دوبله فارسی
(7.692%) 1
انیمیشن سینمایی زبان اصلی
(23.07%) 3
انیمیشن سریالی دوبله فارسی
(7.692%) 1
انیمیشن سریالی زبان اصلی
(7.692%) 1
برایم اهمیتی ندارد

تعداد شرکت کنندگان : 13