بییشتر دوست دارید کدام مطالب در سایت گذاشته شود؟
(52.94%) 9
انیمیشن سینمایی دوبله فارسی
(11.76%) 2
انیمیشن سینمایی زبان اصلی
(17.64%) 3
انیمیشن سریالی دوبله فارسی
(11.76%) 2
انیمیشن سریالی زبان اصلی
(5.882%) 1
برایم اهمیتی ندارد

تعداد شرکت کنندگان : 17