بییشتر دوست دارید کدام مطالب در سایت گذاشته شود؟
(53.33%) 16
انیمیشن سینمایی دوبله فارسی
(13.33%) 4
انیمیشن سینمایی زبان اصلی
(20%) 6
انیمیشن سریالی دوبله فارسی
(10%) 3
انیمیشن سریالی زبان اصلی
(3.333%) 1
برایم اهمیتی ندارد

تعداد شرکت کنندگان : 30