بییشتر دوست دارید کدام مطالب در سایت گذاشته شود؟
(46.29%) 25
انیمیشن سینمایی دوبله فارسی
(16.66%) 9
انیمیشن سینمایی زبان اصلی
(22.22%) 12
انیمیشن سریالی دوبله فارسی
(11.11%) 6
انیمیشن سریالی زبان اصلی
(3.703%) 2
برایم اهمیتی ندارد

تعداد شرکت کنندگان : 54