بییشتر دوست دارید کدام مطالب در سایت گذاشته شود؟
(48.71%) 19
انیمیشن سینمایی دوبله فارسی
(15.38%) 6
انیمیشن سینمایی زبان اصلی
(20.51%) 8
انیمیشن سریالی دوبله فارسی
(12.82%) 5
انیمیشن سریالی زبان اصلی
(2.564%) 1
برایم اهمیتی ندارد

تعداد شرکت کنندگان : 39