آیا از عملکرد سایت در این مدت کوتاه رضایت دارید؟
(5.263%) 1
راضی کننده نبود
(10.52%) 2
خوب بود
(21.05%) 4
خوب بود اما هنوز جا برای پیشرفت دارد
(42.10%) 8
عالی بود
(15.78%) 3
بسیار عالی بود
(5.263%) 1
نظری ندارم

تعداد شرکت کنندگان : 19