آیا از عملکرد سایت در این مدت کوتاه رضایت دارید؟
(16.66%) 8
راضی کننده نبود
(10.41%) 5
خوب بود
(20.83%) 10
خوب بود اما هنوز جا برای پیشرفت دارد
(22.91%) 11
عالی بود
(18.75%) 9
بسیار عالی بود
(10.41%) 5
نظری ندارم

تعداد شرکت کنندگان : 48