آیا از عملکرد سایت در این مدت کوتاه رضایت دارید؟
(8.823%) 3
راضی کننده نبود
(14.70%) 5
خوب بود
(17.64%) 6
خوب بود اما هنوز جا برای پیشرفت دارد
(26.47%) 9
عالی بود
(23.52%) 8
بسیار عالی بود
(8.823%) 3
نظری ندارم

تعداد شرکت کنندگان : 34