آیا از عملکرد سایت در این مدت کوتاه رضایت دارید؟
(8.333%) 2
راضی کننده نبود
(16.66%) 4
خوب بود
(16.66%) 4
خوب بود اما هنوز جا برای پیشرفت دارد
(37.5%) 9
عالی بود
(16.66%) 4
بسیار عالی بود
(4.166%) 1
نظری ندارم

تعداد شرکت کنندگان : 24