آیا از عملکرد سایت در این مدت کوتاه رضایت دارید؟
(9.756%) 4
راضی کننده نبود
(12.19%) 5
خوب بود
(21.95%) 9
خوب بود اما هنوز جا برای پیشرفت دارد
(26.82%) 11
عالی بود
(19.51%) 8
بسیار عالی بود
(9.756%) 4
نظری ندارم

تعداد شرکت کنندگان : 41