آیا از عملکرد سایت در این مدت کوتاه رضایت دارید؟
(5.882%) 1
راضی کننده نبود
(11.76%) 2
خوب بود
(17.64%) 3
خوب بود اما هنوز جا برای پیشرفت دارد
(41.17%) 7
عالی بود
(17.64%) 3
بسیار عالی بود
(5.882%) 1
نظری ندارم

تعداد شرکت کنندگان : 17