آیا از عملکرد سایت در این مدت کوتاه رضایت دارید؟
(7.142%) 1
راضی کننده نبود
(14.28%) 2
خوب بود
(21.42%) 3
خوب بود اما هنوز جا برای پیشرفت دارد
(35.71%) 5
عالی بود
(14.28%) 2
بسیار عالی بود
(7.142%) 1
نظری ندارم

تعداد شرکت کنندگان : 14