آیا از عملکرد سایت در این مدت کوتاه رضایت دارید؟
(13.63%) 6
راضی کننده نبود
(11.36%) 5
خوب بود
(20.45%) 9
خوب بود اما هنوز جا برای پیشرفت دارد
(25%) 11
عالی بود
(20.45%) 9
بسیار عالی بود
(9.090%) 4
نظری ندارم

تعداد شرکت کنندگان : 44