یک دانلود بزرگترین سایت دانلود انیمیشن قدیمی و جدید

http://one-dl.ir/

آموزش تعویض صدا در فیلم های دوبله

آموزش تعویض صدا در فیلم های دوبله CTRL +X راست کلیک رو صفحه در حالت فول اسکرین -> Audio And Language Track راست کلیک رو صفحه -> Audio Track <- Audio راست کلیک روی صفحه -> Audio Language <- Navigate راست کلیک روی صفحه-> Audio     

آموزش تعویض صدا در فیلم های دوبله

آموزش تعویض صدا در فیلم های دوبله CTRL +X راست کلیک رو صفحه در حالت فول اسکرین -> Audio And Language Track راست کلیک رو صفحه -> Audio Track <- Audio راست کلیک روی صفحه -> Audio Language <- Navigate راست کلیک روی صفحه-> Audio     

آموزش تعویض صدا در فیلم های دوبله
خلاصه داستان :

آموزش تعویض صدا در فیلم های دوبله

CTRL +X

win player

راست کلیک رو صفحه در حالت فول اسکرین -> Audio And Language Track

vlc

راست کلیک رو صفحه -> Audio Track <- Audio

media

راست کلیک روی صفحه -> Audio Language <- Navigate

JetAudio

راست کلیک روی صفحه-> Audio