بییشتر دوست دارید کدام مطالب در سایت گذاشته شود؟
(33.6%) 42
انیمیشن سینمایی دوبله فارسی
(22.4%) 28
انیمیشن سینمایی زبان اصلی
(17.6%) 22
انیمیشن سریالی دوبله فارسی
(18.4%) 23
انیمیشن سریالی زبان اصلی
(8%) 10
برایم اهمیتی ندارد

تعداد شرکت کنندگان : 125