آیا از عملکرد سایت در این مدت کوتاه رضایت دارید؟
(22.22%) 18
راضی کننده نبود
(8.641%) 7
خوب بود
(24.69%) 20
خوب بود اما هنوز جا برای پیشرفت دارد
(14.81%) 12
عالی بود
(17.28%) 14
بسیار عالی بود
(12.34%) 10
نظری ندارم

تعداد شرکت کنندگان : 81